+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 02:59

دانلود گزارش کامل و جامع  کاراموزی شرکت پالایش نفت اراک واحد تبدیل کاتالیستی (Catalytic Naphtha Reforming)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل:PDF

تعداد صفحه: 155

 

 

توجه : برای موفق بودن فرایند خرید ، ایمیل و شماره همراه را حتما وارد کنید . صورت خطای بانکی ، ساعاتی بعد اقدام به خرید کنید چرا که در برخی از ساعات ، سیستم پرداخت انلاین بانکی دچار اختلال میشود.

پیشاپیش از خرید شما متشکریم

 

 

 

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده ھای نفتی ........................................................
مدیریت امور پالایش ...................................................................................................... ٩
شرکت پالایش نفت آبادان: ....................................................................................... ١٠
شرکت پالایش نفت اصفهان: ....................................................................................... ١١
شرکت پالایش نفت بندرعباس: ................................................................................ ١٢
شرکت پالایش نفت تبریز: ........................................................................................... ١۴
شرکت پالایش نفت تهران: ........................................................................................... ١۵
شرکت پالایش نفت اراک: ........................................................................................... ١۵
شرکت پالایش نفت لاوان: ........................................................................................... ١۶
شرکت پالایش نفت کرمانشاه: .................................................................................. ١۶
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران ..................................................................... ١۶
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران: ............................................................. ١٧
شرکت بازرگانی فرآورده های ویژه نفتی ............................................................... ١٨
شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران ................................................................. ١٩
دوره کاراموزی ..... ..................................................................... ١٩
چارت سازمانی: ............................................................................................................. ٢٠
پیشنهادات دوره کاراموزی ........................................................................................ ٢١
معرفی شرکت پالایش نفت شازند اراک ......... ........................................................... ٢٢
واحدهای بهره برداری سرویسهای جانبی ................................................................... ٢٣
واحد تأمین هوای فشرده ......................................................................................... ٢٣
واحد آب بدون املاح ................................................................................................. ٢۴
واحد تولید برق و بخار ........................................................................................... ٢۴
واحد آب خنک کننده ................................................................................................. ٢۴
واحد تصفیه و بازیافت آبهای آلوده .................................................................... ٢۵
واحدهای پالایش ............................................................................................................. ٢۵
واحد تقطیر در جو و خلاء ......................................................................................... ٢۵
واحد کاهش گرا نروی ............................................................................................... ٢۶
واحد بازیافت گاز مایع ......................................................................................... ٢٧
واحد تصفیه و تبدیل کاتالیستی ............................................................................ ٢٨
واحد هیدروکراکر ..................................................................................................... ٢٩
واحد هیدروژن ............................................................................................................ ٣٠
واحد تصفیه گاز با آمین ......................................................................................... ٣١
واحد بازیافت گوگرد .
واحد تولید ازت ........................................................................................................ ٣١
برنامه ریزی ، اختلاط و انتقال مواد نفتی ........................................................ ٣٢
بنزین و عدد اکتان ......... ........................................................................... ٣٢
عدد اکتان ...................................................................................................................... ٣۴
MON (motor octane number) عدد اکتان موتور
کاتالیست ......................... ........................ ٣٩
مکانیسم واکنشهای کاتالیزوری جامد ..................................................................... ٣٩
غیرفعال شدن کاتالیستها ............................................................................................ ۴٢
واکنشهای کاتالیزوری جامد ...................................................................................... ۴٢
مشخصات اصلی کاتالیستها .......................................................................................... ۴۴
Hydrotreating فرایند تصفیھ ھیدروژنی
هدف عملیات تصفیه هیدروژنی .................................................................................... ۴۵
واکنشها ........ .......................................................................... ۴٧
واکنشهای اصلی ترکیبات گوگردی ............................................................................. ۴٨
واکنشهای اصلی ترکیبات ازتی .................................................................................. ۴٨
واکنشهای اصلی ترکیبات اکسیژن دار ..................................................................... ۴٩
حذف ترکیبات فلزی ....................................................................................................... ۵٠
بررسیهای سینتیکی ....................................................................................................... ۵١
شرح فرآیند تصفیه هیدروژنی .................................................................................. ۵٢
خوراکها و محصولات ......................................................................................................... ۵۵
متغیرهای عملیاتی ......................................................................................................... ۵۵
فشار جزئی هیدروژن ..................................................................................................... ۵٧
دما ...... ........................................................................................... ۵٨
سرعت حجمی خوراک ......................................................................................................... ۵٨
فرآیندهای مختلف تصفیه هیدروژنی ........................................................................... ۵٨
تصفیه هیدروژنی نفتا................................................................................................. ۵٩
تصفیه هیدروژنی نفت سفید و سوخت جت ................................................................... ۵٩
تصفیه هیدروژنی برشهای میان تقطیر ....................................................................... ۶٠
تصفیه هیدروژنی برشهای سنگین .................................................................................. ۶٠
تصفیه هیدروژنی روغنهای روان ساز ....................................................................... ۶١
عملیات تصفیه خوراکهای تبدیل کاتالیستی .......................................................... ۶٢
 :(Naphtha hydrotreating) یا واحد تصفیھ ھیدروژنی نفتا Unifier یونیفاینر
واکنش هایی که در واحد یونیفاینر انجام میگیرد: ............................................ ۶۴
شرح فرآیند واحد یونیفاینر: .................................................................................. ٧٠
واحد تبدیل کاتالیسیتی: ............................................................................................... ٧٣
کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی: ......................................................................... ٧۴
واکنشهای واحد تبدیل کاتالیستی: ........................................................................... ٧۶
شرح فرآیند واحد پلاتفرمر: ...................................................................................... ٨١
مسمومیت کاتالیست: ..................................................................................................... ٨٧
پارامترهای عملیاتی: ................................................................................................... ٩٢
متغیرهای عملیاتی مستقل: ....................................................................................... ٩٢
متغیر های عملیاتی غیر مستقل: ............................................................................ ٩٣
نوع کاتالیست: ............................................................................................................. ٩٣
دمای رآکتور: ............................................................................................................... ٩۴
سرعت فضایی: ................................................................................................................. ٩۵
فشار رآکتور ها: ......................................................................................................... ٩۶
 :Ratio یا (H2/HC) نسبت هیدروژن به هیدروکربور
کیفیت خوراک: ............................................................................................................... ٩٧
اضافه کننده ها: ......................................................................................................... ٩٨
فعالیت کاتالیست: ....................................................................................................... ٩٩
پایداری کاتالیست: ..................................................................................................... ٩٩
دستگاه احیاء مداوم کاتالیست: ................. .................................................................... 
احیاء کاتالیست: ....................................................................................................... ١٠۴
گردش کاتالیست: ......................................................................................................... ١٠٧
و راکتور شماره یک واحد تبدیل کاتالیستی .................... ١٠٩ reduction ناحیه
برج احیاء: .................................................................................................................. ١١٣
لاک هاپر های کاتالیست: .......................................................................................... ١١۶
ظرف تخلیه: .................................................................................................................... 
ظروف بالا بر کاتالیست: .......................................................................................... ١١٨
:Catalyst collector
  :Disengager hopper
 :Dust Collector
 :(surge hopper) ظرف یکنواخت کننده
CCR شبیھ سازی و بررسی تاثیر متغیرھای عملیاتی بر عملکرد واحد تبدیل کاتالیستی پیوستھ پالایشگاه اراک
اطلاعات وروردی ........................................................................................................... ١٣٩
نتایج ............................................................................................................................ 
۵- نتیجه گیری ........ ................................................................... ١۴٩
شرح فرآیند واحد ازت .................... ............................................................. ١۵٠
پیشنھاد . ............................................................................................ ١۵٣
در شرایط اضطراری: ............................. ١۵٣ Natural Gas توسط V- فشار گیری 202
مراجع 

 

________________________

 انجام پایان نامه و پروژه : تیم ما در راستای جلب رضایت دانشجویان عزیز ارتباط مستقیم بین دانشجو و محقق ایجاد کرده تا دانشجویان در هر ساعت از روز بتوانند از مشاوره ی محقق در جهت انجام پایان نامه خود استفاده کرده و رضایت خاطر بیشتری داشته باشند.

انجام پایان نامه و پروژه توسط افراد مجرب : اعتقاد ما بر این است که دانشجویان باید با همکاری افراد  کاملا مجرب پروژه و پایان نامه خود را انجام دهند ، در همین راستا تمامی افراد تیم ما از دانشجویان ممتاز دانشگاهای تراز اول ایران میباشند که کار سفارشات شما را به سرانجام میرسانند و طبیعتا پایان نامه شما از لحاظ علمی کاملا دقیق میباشد (بر خلاف اکثریت موسسات که پایان نامه ها توسط افراد مجرب انجام نمیشود

 قیمت مناسب : ما همواره به این میندیشیم که همه ی دانشجویان با هر سطح مالی بتوانند از خدمات انجام پایان نامه ما استفاده کنند و با در نظر گرفتن تمهیداتی به سبک خودمان ، هزینه ها را برای شما به حداقل رسانده است به طوری که هزینه های ما معادل یک سوم سایر موسسات و سایت ها میباشد.

 چگونه به سایت اطمینان پیدا کنم؟کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اطمینان هستند چون سایتها برای دریافت درگاه آنلاین بانکی باید با ارائه مدارک  با بانک مربوطه عقد قرارداد نمایند،لذا کلیه سایتهایی که دارای درگاه پرداخت آنلاین بانکی می باشند مورد اعتماد هستند.

 سفارش انواع پروژه و پایان نامه : برای ثبت سفارشات خود با ایمیل و شماره تماس ما مکاتبه کنیدپروژه و پایان نامه های شما با بهترین کیفیتو کمترین قیمت  تخصص ماست

___________________

Email : mahmoudi.sadra@yahoo.com

 Tel:09171542003

مدیریت: محمودی 

]در صورت وجود هرگونه مشکل در مورد فایل خریداری شده پاسخگوی شما هستیم . و در صورت نارضایتی وجه به حساب شما برگشت داده میشود[خرید و دانلود دانلود گزارش کامل و جامع  کاراموزی شرکت پالایش نفت اراک واحد تبدیل کاتالیستی (Catalytic Naphtha Reforming)