+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 12:32

دانلود مقاله شبکه انتقال گاز

مراحل جوشکاری

کلیه جوشکارانی که در نظر است در پروژه به کار گرفته شوند می بایست قبلا در آزمایش جوشکاری  بر اساس استاندارد Api-1104 مورد ارزیابی قرار گیرند تا پس از تایید و صدور کارت و مجوز جوشکاری در اجرای پروژه به کار مشغول گردند .

1- برای علامت گذاری جوش های باید از گچ یا رنگ مخصوص استفاده شود .

2- هر جوشکار باید شماره ای را هک در زمان آزمایش برای این تعیین شده با گچ مخصوص مجاور قسمتی از جوش که به وسیله خود او انجام شده در ربع بالای لوله یادداشت کند . در این حالت استفاده از سنبه های فولادی مجاز نمی باشد .

3- اگر جوشکاری به هردلیلی کار را ترک نماید شماره ی او نباید توسط جوشکار دیگر مورد استفاده قرار گیرد .

4- اگر جوشکاری به هر دلیل بیش از شش ماه جوشکاری نکرد و مایل به بازگشت به سرکار خود باشد لازم است مجددا در آزمایش شرکت نماید و در صورت قبولی , شماره جدیدی به او داده خواهد شد .

5- برای هر تغییر در قطر لوله ضخامت جداره , جنس لوله , نوع جوش و جنس الکترود باید روش جوش کاری جداگانه ای مورد استفاده قرار گیرد . هر تغییری باید بر اساس مفاد مشروحه تحت عنوان Essential)

(bariable مندرج در استاندار (API-1140 )در روش جوشکاری ایجاد شود و باید روش جدیدی برای جوشکاری تنظیم گشته و مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد .

شامل 6 صفحه فایل word قابل ویرایشخرید و دانلود دانلود مقاله شبکه انتقال گاز