X
تبلیغات
زولا
+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 01:09

این درس شما را با تکامل موجودات زنده آشنا میسازد. به گفته دوبژانسکی در بیولوژی همه چیز در پرتو تکامل روشن می شود. این جزوه در سس فصل تهیه شده است و به عقیده نگارنده به خوبی شما را با اصول و روابط تبارزایشی موجودات زنده آشنا می کند. خرید و دانلود جزوه درس تکامل موجودات زنده