+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 02:10

 دانلود پروزه دانشجویی  بهداشت روانی درمحیط کار

فرمت فایل (word )

تعداد صفحات (85) 

 

 

فهرست :
- مقدمه
- بهداشت روانی چیست
- بیماریهای روانی اجتماعی ناشی از شغل
- ما با چه محدودیت هایی روبرو هستیم
- مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار
- سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
- مسئولیت پذیری و پاسخگویی
- ارتباطات
- برنامه ریزی، ارتقاء و اجرای سیستم
- اهداف بهداشت و ایمنی شغلی
- کنترل و سنجش عملکرد
- تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی
- سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
- مدیریت تغییر

- نتایج 
- منابع

 

مقدمه :
ما در یک دوران ویژه به سر می بریم. در این دوران تغییراتی در شرایط کاری افراد رخ داده و می دهد که باعث می شود برخلاف گذشته بیشتر انسانها بیش از آنکه به سازمانهای بزرگ وابسته باشند به کار مستقل یا پیمانکاری روی بیاورند. آنها دیگر تمام وقت خود را در یک سازمان سپری نخواهندکرد، بلکه به فعالیتهای پاره وقت خواهند پرداخت. فقط کمتر از نیمی از نیروی کار در سازمانهای مختلف مشاغل تمام وقت «مناسب» به دست می آورند و باقی افراد کارکنان مستقلی هستند که تعدادشان سال به سال بیشتر می شود. بیشتر این افراد به این دلیل کارگر پاره وقت یا موقت هستند که یا خود می خواهند و یا جز این چاره دیگری ندارند.

مدیریت تغییر
- اثراتی که تغییرات داخلی سازمان (نظیر تغییر در کارکنان، فرایندهای جدید، شیوه های کاری و ساختار سازمانی) و همچنین تغییرات خارجی (نظیر اصلاح و تجدید نظر برروی قوانین و مقررات ملی، ادغام سازمانها و توسعه در دانش بهداشت شغلی) بر سلامت و بهداشت حرفه ای می گذارد، باید ارزیابی شده و قبل از معرفی و اعمال این تغییرات، باید مراحل پیشگیری و احتیاطی لازم اعمال شود.خرید و دانلود  دانلود پروزه دانشجویی  بهداشت روانی درمحیط کار