+ سجاد جمعه 26 شهریور 1395 03:17

پروپوزال پروژه طراحی، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی

این فایل شامل شرح خدمات و پروپوزال فنی "طراحی، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی" می­باشد.

مشخصات فایل به صورت زیر است:

عنوان فایل: طراحی، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی

نوع فایل: Word

تعداد صفحات (بدون جلد): 7

نوع فونت: B Nazanin

اندازه فونت: 14

فاصله بین سطور: یک و نیم

تعداد کلمات: 1088

این فایل شامل موارد زیر است:

شرح خدمات پروژه شامل:شناسایی نیازها و الزامات سیستم مدیریت ایمنیشناسایی استانداردهای مرتبططراحی فرآیندهای سیستم مدیریت ریسک ­های ایمنی استقرار فرآیندها و مستندات سیستم مدیریت ایمنیطراحی چک ­لیست های ممیزی ایمنیاجرای ممیزی­ های ایمنی (ادواری و موردی) و تحلیل نتایج حاصلهاجرای برنامه های آموزشی، تبلیغی و ترویجیپیگیری، نظارت و اجرای اقدامات اصلاحی

 

 خرید و دانلود پروپوزال پروژه طراحی، استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت ایمنی